Netanyahu: vittoria totale unico modo per garantire accordi di pace