VEDI I VIDEO “Ncuntravu u Signori” letta da Raimondo Moncada , Da “In cerca della poesia” (con un intervento di Buttitta, da 1:52, dopo  Montale, Zanzotto, Gatto e Penna e prima di Ungaretti) , Ignazio Buttitta legge “Lingua e dialettu” , “Ignazio Buttitta, pueta in piazza” (2011)

Firenze, 5 maggio 2015

Ncuntravu u Signuri

Ncuntravu u Signuri pa strata
e ci dissi:
nun t’affrunti a caminari scausu?

Era stancu.
L’ossa arrusicati da càmula,
a tonaca sfardata
a vucca sicca
e circava acqua.

Facia pietati a vidillu.
Ma pinzannu a chiddu chi nni fici
pu piaciri di mittirinni o munnu
e vidirinni arrubbari, odiari, assicutari i danari
e gudiri du mali di l’autri,
vi dicu a virità:
non mi spunto’ na lacrima

E facia mprissioni
un picciotto di trentatrianni
beddu, iautu, ussutu,
e l’occhi di ova di palumma
figghiati nta pagghia

Facia mpressioni
da taliatura d’omo
ca traseva nto cori
cu ventu du ciatu,
nto cori comme lingua d’agneddu
e crapicchi di matri

Ma pinzannu chiddu chi ni feci
pu piaciri di vidirinni
scippari l’occhi l’unu cu l’autru,
scurciari l’unu cu l’autru,ammazzarinni
e chiantari banneri di vittoria
nte panze di morti,
vi dicu a veritati:
non mi spunto’ una lacrima

Ci dissi sulu:
megghiu si non nascevi,
non scinnevi nterra
e non murivi nta cruci.

Nuatri fussimu nenti,
né pampini né ciuri
e mancu carni punciuta di l’api
e manciata di vermi.

Fussimu nenti,
negghi senza timpesta
e senza trona e lampi nto cielu
e tirrimoto nterra…
nenti

Era stancu,
mi taliava e chiancia
como unu nnocenti
che chiana o patibulu.

Ignazio Buttitta