"Assassinio a Venezia", Poirot tra misteri e fantasmi